Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In520 Prosjektoppgave, Nettsystemer

Omfang:
18 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Alle obligatoriske fag for studieretningen nettsystemer (Forutsatt).

Emne / Fagmål:
Prosjektoppgaven gir studenten mulighet til å jobbe i gruppe over en lengre tidsperiode og fordype seg i et emne.

Emneliste:
Prosjektoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet. Den er praktisk orientert, og gir anledning til å bruke den teoretiske kunnskapen som er ervervet gjennom studiet for å løse praktiske problemer i nettsystemer.

Undervisningsform:
Individuell veiledning.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske rapporter levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Skriftlig rapport.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake