Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In530 Prosjektoppgave, Systemutvikling

Omfang:
18 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Alle obligatoriske fag for studieretningen Systemutvikling (Forutsatt).

Emne / Fagmål:
Prosjektoppgaven utføres som et gruppearbeid og gir studenten mulighet til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike kursene i studiet blir sett i sammenheng. Studenten skal gjennom prosjektarbeidet få grundig erfaring med bruk av databasesystem og moderne utviklingsverktøy.

Emneliste:
Prosjektoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet. Den er praktisk orientert, og gir anledning til å bruke den teoretiske kunnskapen som er ervervet gjennom studiet for å løse praktiske problemer i systemutvikling.

Undervisningsform:
Individuell veiledning.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske rapporter levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Skriftlig rapport.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake