Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In601 Databaseapplikasjoner

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
In135 Datamodellering og databaser.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi erfaring i bruk av datamodeller for beskrivelse av virksomheter og for utvikling av databaser. Videre skal kurset gi opplæring i utvikling av databaseorienterte applikasjoner med vekt på brukergrensesnitt, sikkerhet og databaseintegritet.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Datamodellering
-Avansert SQL
-Lagrede prosedyrer og triggere
-Kommunikasjon mellom brukergrensesnitt/webgrensesnitt og database
-Optimalisering av relasjonsdatabaser
-Flerbruksproblematikk og transaksjoner
-Klient/tjenerproblematikk og distribuerte databaser
-Objektorienterte databasesystem
-Datavarehus


Undervisningsform:
4 t forelesning per uke. Praktiske øvinger.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk prosjekt levert innen gitt frist.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (50 %) og prosjekt (50 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer.

Obligatorisk litteratur:
* Connoly, Thomas, Carolyn Begg: Database Systems
Addison-Wesley, 3. ed.     ISBN
    Under vurdering
Tilbake