Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In725 Prosjektstyring

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Tilsvarende opptak på mastergradsstudiet eller 2 år informatikk.
Forutsetter erfaring i bruk av IT-verktøy, og statistikkunnskaper tilsvarende Mk231.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi en grundig innføring i metoder og teknikker for styring av store prosjekt, herunder også IT-prosjekt.

Emneliste:
Kurset vil omfatte:
-Identifisering og organisering av prosjekt
-Prosjektnedbryting og terminplanlegging
-Kostnadsestimering, usikkerhet
-Kvalitetssikring, dokumentasjon og endringskontroll
-Oppfølging og framdriftsrapportering
-Kostnadsstyring og prosjektøkonomi
-Bruk av prosjektstyringsverktøy.

Undervisningsform:
2 t forelesning per uke. Praktiske øvinger

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister

Vurderingsform:
Øvinger (20 %) og 4 t skriftlig slutteksamen (80 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Gray,C.F., Larson,E.W.: Project Management -The managerial Process
McGraw-Hill,   2003   ISBN
Tilbake