Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In730 IT-basert produktlogistikk

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Gode programmeringskunnskaper, minimum In 150, og databasekunnskaper, minimum In 135. Kjennskap til logistikk, tilsvarende Lo300 Innføring i Logistikk og Lo501 Styringsmodeller i logistikk I, vil være en fordel.
In135 og In150 er forutsatt.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi studentene innsikt i MPS-systemer og hvordan utnytte ”intelligente” produkter

Emneliste:
Kurset tar opp tema knyttet til intelligente produkter – produkter og komponenter som kan identifisere seg selv. Kurset tar videre opp bruk og utvikling av MPS-systemer – systemer for planlegging av materialforsyning og produksjon. Gjennom kurset skal studentene utvikle programvare knyttet til MPS-system (MRP) og for sporing av merkede produkter (”Asset tracking”).

Undervisningsform:
4 t forelesninger/prosjektmøter per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk prosjekt levert innen gitt frist.

Vurderingsform:
Muntlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Kompendier og artikler.
* Vollmann, Thomas E, William L. Berry og D. Clay Whybark: Manufacturing planning and control systems
McGraw-Hill Education, 4. utgave   1997   ISBN
Tilbake