Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In740 Heuristiske Optimeringsmetoder

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Det forventes kunnskaper tilsvarende Bø430 Operasjonsanalyse eller In295 Algoritmer og Datastrukturer, i tillegg til kursene i første semester på Mastergradsstudiet.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi en oversikt over, og innføring i, moderne heuristiske metoder som er velegnede for å løse praktiske optimeringsproblemer innen logistikk. Kurset vil passe godt for studenter som ønsker å skrive oppgave rundt planleggingsproblemer innen produksjon eller distribusjon.

Emneliste:
Kurset vil inneholde følgende elementer. Generelt om kombinatorisk optimering, og klassiske løsningsmetoder. Videre om lokalsøk, heuristikker, meta-heuristikker og populasjonsbaserte heuristikker. Metodevalg for å kunne løse komplekse problemer innen korte tidsfrister er sentralt. Innholdet vil illustreres gjennom praktiske eksempler. Prosjektoppgave.

Undervisningsform:
4 t forelesninger per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk prosjekt med vitenskapelig artikkel og framlegg, utført innen gitte frister

Vurderingsform:
Prosjekt og framlegg (50 %) og muntlig slutteksamen (50 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Det vil bli utdelt tilleggslitteratur
* Reeves, Colin: Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Optimization Problems
    ISBN
Tilbake