Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo110 Introduksjon til logistikk og transportøkonomi

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Formålet med kurset er å gi en introduksjon til og oversikt over fagområdene logistikk og transportøkonomi, samt å få fram den tette koblingen som eksisterer mellom logistikk og transport.

Emneliste:
Tema som behandles:
-Transportens og logistikkens betydning for norsk økonomi
-Norsk samferdsel og samferdselspolitikk
-De ulike transportgrener
-Verdikjede
-Distribusjon


Undervisningsform:
4 t forelesning per uke

Obligatoriske krav:
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.
De obligatoriske oppgavene må være godkjent senest 1 uke før eksamen.


Karaktertype:
Bokstavkarakterer.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake