Studiehňndboka
                 
2003/04

Gň til hovedsiden
Fag:
Lo200 Industriell kj°psadferd

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vňrsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmňl:
Mňlsettingen ved kurset er ň gi studentene innsikt i hvordan bedrifter og organisasjoner organiserer innkj°psarbeidet og gjennomf°rer innkj°psbeslutninger.

Emneliste:
Innkj°psprosessen i bedriftsvaremarkedet, kj°psroller og akt°renes innflytelse i innkj°psbeslutninger, innkj°psadferd i ulike produktmarked, organisering av innkj°psfunksjonen, rammebetingelser for innkj°psbeslutninger, kj°per-selger relasjoner, forhandlinger.

Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglŠrer ved semesterstart.
Tilbake