Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo530 Distribusjonsplanlegging

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester i Molde og høstsemester i Kristiansund

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig økonomisk- administrativt studium eller tilsvarende.
Kurs i operasjonsanalyse tilsvarende kurset Bø430 er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste.

Emne / Fagmål:
Gi kunnskap om metoder og teknikker for å analysere systemer for fysisk distribusjon i ulike logistikksituasjoner.

Emneliste:
Kurset behandler følgende emneområder:
-Transport og transhipmentsituasjoner/modeller
-Lokaliserings- og tilordningsproblem
-Ulike nettverksproblemer

Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene legges det vekt på øvelser hvor man benytter programpakker.

Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske oppgaver.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Utdelt matriale.
* Halskau, Øyvind: Distribusjonsplanlegging: Kompendium
HSM   2000   ISBN
Tilbake