Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo605 Case og metode i markedsundersøkelser

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Mk231 Statistikk I eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Å gi en grunnleggende forståelse for prinsipper og problemer knyttet til gjennomføring av markedsundersøkelser. Utforming av spørreskjema samt analyse av slike står sentralt i kurset.

Emneliste:
Temaer som berøres vil være:
- Forskningsdesign
- Utvalgsteori
- Datakilder og søk
- Design av spørreskjema
- Enkel dataanalyse
- En viktig del av kurset vil være knyttet til gjennomføring og rapportering av en markedsundersøkelse. Hele evalueringen vil bli knyttet til gjennomføringen av denne.


Undervisningsform:
2 t forelesning per uke. Dersom det melder seg utenlandske studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk gjennomføring av en markedsundersøkelse.

Vurderingsform:
Hjemmeeksamen

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Churchill, Gilbert A.: Marketing Research
Dryden Press, 6. ed.   1995   ISBN
Støttelitteratur:
* Selnes, Fred: Markedsundersøkelser.
Tano, 4. utgave   1999   ISBN
Tilbake