Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo620 Ruteplanlegging

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Bestått 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon eller transportøkonomi og logistikk eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan også andre gis tilgang til kurset.

Emne / Fagmål:
Gi utdypende kunnskaper om metoder og teknikker for å analysere systemer for fysisk distribusjon i ulike logistikksituasjoner, med særlig vekt på betjening av mange kunder eller veier i nettverk.

Emneliste:
Kurset omhandler følgende emneområder:
- Den handelsreisendes problem med utvidelser til ruteplanlegging med flere biler og depoter
- Postmannens problem
- Mannskapsplanlegging i tilknytning til denne type problem.

Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene legges det vekt på øvelser hvor man benytter programpakker.


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Utdelt materiale
* Halskau, Øyvind: Ruteplanlegging : Kompendium
HSM   2000   ISBN
Tilbake