Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo702 Innkjøps- og forsyningsteori

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Gjennomført 3-årig økonomisk-admistrativ utdanning, 3-årig transportøkonomi og logistikk eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi studentene innsikt i hvordan økonomiske transaksjoner og relasjoner mellom organisasjoner/bedrifter styres og organiseres. Betingelser og utforming av effektive styrings-former av innkjøpsrelasjoner er et gjennomgående tema.

Emneliste:
Kursets innhold er forankret i interorganisatorisk teori. Prinsipalagent teori, transaksjonskostnadsteori og relasjonskontraktsteori representerer kursets faglige grunnlag og det legges vekt på å konkretisere sammenhengen mellom relevant innkjøpsteori og problemstillinger innenfor innkjøp og forsyning.

Undervisningsform:
4 timer forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
6 timer skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling med relevante artikler om innkjøps- og forsyningsteori.
* Sytse Douma, Hein Schreuder: Economic Approaches to Organizations
Prentice Hall, 3. ed.   2002   ISBN
Tilbake