Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo904 Seminarrekke i logistikk

Omfang:
24 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Gjennomført første år av mastergradsstudiet.

Emne / Fagmål:
Formålet ved seminarrekka er å behandle aktuelle logistikkproblemer som bare delvis er dekket av de øvrige kursene i mastergradstudiet. Seminarrekka vil hovedsaklig bli gjennomført av eksterne forelesere fra varehandel og industri, konsulentbransjen og professorer i bistillinger ved høgskolen. Eksempler på aktuelle temaer i en slik seminarrekke kan være:
Internasjonale anskaffelser, kontraktsutforminger, postponementproblematikk, EU-rett i relasjon til innkjøpsfunksjonen, automatisk varepåfylling, prosessdesign, produktmodularisering, variant-håndtering, produksjonsstrategier og logistikk og usikkerhet, reservedelsstyring.

Undervisningsform:
Undervisningen vil bli konsentrert om seminarer med varighet fra 1 til 3 uker. Det blir gitt karakter i hvert enkelt seminar. Antall seminarer vil kunne variere fra år til år avhengig av omfanget til de enkelte temaene som velges. Seminarrekken vil normalt omfatte i alt 8 uker fordelt over semesteret.

Obligatoriske krav:
Hvert seminar vil bestå av forelesninger, innleveringsoppgaver, arbeid i grupper og diskusjoner. Studenter som har særskilte grunner, kan erstatte inntil 6 studiepoeng av de 24 med et godkjent valgfag.

Vurderingsform:
Obligatorisk frammøte på alle seminarene. Vurderingsformen vil ellers kunne variere fra seminar til seminar.

Karaktertype:
bokstavkarakterer for hvert seminar, eventuelt godkjent /ikke godkjent.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Relevant litteratur vil bli oppgitt i tilknytning til hvert enkelt tema.
Tilbake