Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo905 Bruk av statistikkpakker

Omfang:
3 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Opptakskravet til masterstudiet

Emneliste:
Det legges vekt på å gjennomføre praktiske øvelser med oppgaveløsninger basert på dataanalyse og tolkning av primærdata. Det vil være nødvendig å benytte programpakker som SPSS eller SAS. Kurset skal bidra til å styrke studentenes metodiske forutsetninger for gjennomføring av mastergradsoppgaven

Undervisningsform:
Kurset blir arrangert som ett eller flere seminarer. Omfanget vil være inntil 3 fulle dager.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk tilstedeværelse på alle praktiske øvelser og annen aktivitet knyttet til kurset.

Vurderingsform:
Eksamenspaper

Karaktertype:
Godkjent/ikke godkjent

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer ved semesterstart og i tilknytning til det enkelte seminar.
Tilbake