Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo910 Proposal

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Gjennomført første år av mastergradstudiet.

Emne / Fagmål:
Hovedformålet er at studentene på et relativt tidlig tidspunkt skal konkretisere tema, teori og metode som skal legges til grunn for mastergradsoppgaven.

Undervisningsform:
Undervisning i dette kurset er basert på studentveiledning, bruk av biblioteket, formelle krav til skriving av vitenskapelig arbeid m.v.

Obligatoriske krav:
Alle studentene skal legge fram et relativt omfattende notat som konkretiserer temaet for mastergradsoppgaven.

Vurderingsform:
Utarbeidelse og muntlig framlegging av proposal.

Karaktertype:
Godkjent/ikke godkjent.

Tilbake