Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
1-årig påbyggingsstudium i revisjon

Studiets lengde:

1 år

Opptakskrav:

Fullført 2-årig studium i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
Studentene bør ha fullført minst 6 studiepoeng skatterett, 12 studiepoeng rettslære og 12 studiepoeng videregående regnskap tilsvarende kurset Bø310 Finansregnskap med årsoppgjør I. Se ellers omtale av 3-årig bachelorstudium i revisjon.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Påbyggingsstudiet i revisjon er et tilbud til studenter som allerede har gjennomført et 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon og som ønsker å komplettere med fag som gir grunnlag for å bli registrert revisor.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Bø340 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor O 6 6
Ju520 Skatterett II O 15 15
Ju530 Rettslære II O 10 10
Bø630 Finansregnskap med årsoppgjør II O 15 5 10
Re505 Revisjon II O 20 20
Sum 66 36 30Tilbake