Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Statsvitenskap, årsstudium

Studiets lengde:

1. år

Opptakskrav:

Opptak til studiet krevet generell studiekompetanse.

Studiets hensikt, overordnede mål:

1. Studiet egner seg godt for studenter som tar sikte på en bachelorgrad og som etter årsstudiet ønsker å fortsette med ½-årig påbygging i statsvitenskap eller i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Høgskolen i Molde eller universitetene.
2. Studiet egner seg også som videre- og /eller etterutdanning for tilsatte i offentlig eller privat virksomhet. Studiet er f.eks. godkjent som 1-årig videreutdanning for lærere.

Kompetanse:

Grunnfaget gir 60 studiepoeng og kan inngå som en årsenhet i en bachelorgrad.

Studiets oppbygging og organisering:

Høstsemesteret omfatter to kurs (hvert på 12 studiepoeng) med avsluttende eksamen til jul: Sv100 Det norske politiske og administrative system og Sv120 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblem. Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode (12 studiepoeng) går over to semestre med eksamen til våren. Kurset i samfunnsvitenskapelig metode inkluderer en obligatorisk innleveringsoppgave.

I tillegg til samfunnsvitenskapelig metode, består vårsemesteret av to kurs (hvert på 12 studiepoeng): Sv203 Organisasjonsteori og offentlig politikk og Sv202 Komparativ og internasjonal politikk.

Muligheter for videre studier:

I: Statsvitenskap (1 år ) + påbygging i statsvitenskap (1/2 år):
Studenter som har en bachelorgrad der årsstudiet og påbyggingsstudiet i statsvitenskap inngår, kan søke opptak på masterstudier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim eller sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

II Statsvitenskap (1år) + påbygging i administrasjon og organisasjonsvitenskap (1/2år):
Studenter som har en bachelorgrad der årsstudiet og påbyggingsstudiet i administrasjon og organisasjonsvitenskap inngår, kan søke opptak på masterstudier ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.Studenter med tilknytning til Høgskolen i Molde kan få veiledning av mastergradsoppgaver i Molde.

Årsstudiet i statsvitenskap og påbygging i statsvitenskap eller administrasjon og organisasjonsvitenskap kan inngå i bachelorgraden i politikk og samfunnsendring.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Sv100 Det norske politiske og administrative system O 12 12
Sv120 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer O 12 12
Sv005 Aktuelle politiske emner O 0 0 0
Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk O 12 6 6
Sv202 Komparativ og internasjonal politikk O 12 12
Sv203 Organisasjonsteori og offentlig politikk O 12 12
Sum 60 30 30Tilbake