Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Spesialisering i logistikk og godstransportFagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Lo501 Styringsmodeller i logistikk I O 12 12
Lo510 Verdikjedeanalyse O 6 6
Lo530 Distribusjonsplanlegging O 6 6
Tr610 Godstransport O 6 6
Tr650 Prosjektoppgave O 18 18
Valgbare fag
In105 Menneske-maskin kommunikasjon V 12 12
In150 Programmering V 12 12
Lo505 Innkjøpsledelse V 6 6
Lo525 Kvalitetsledelse V 6 6
Sp301 Engelsk I - for næringslivet V 6 6
Sp311 Tysk I - for næringslivet V 6 6
Sø420 Miljø- og ressursøkonomi V 6 6
Tr520 Internasjonale transporter og distribusjon V 6 6
In135 Datamodellering og databaser V 12 12
Lo200 Industriell kjøpsadferd V 6 6
Lo205 Elektronisk handel V 12 12
Sp302 Engelsk II - for næringslivet V 6 6
Sp312 Tysk II - for næringslivet V 6 6
Tr815 Internasjonal skipsfart V 12 12
Sum 60 30 30

Tr650 Prosjekt-oppgave (18 studiepoeng) kan byttes ut med Lo605 Case og metode i markeds-undersøkelser (12 studiepoeng) og et 6 studiepoengs valgfag.

Tilbake