Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Opptakskrav:

The Master of Science Program in Logistics is only conducted in English. Please enter the UK flag.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år
H V H V
Lo704 Matematisk modellering i logistikk O 6 6
Lo905 Bruk av statistikkpakker O 3 3
Mk332 Statistikk II O 9 9
Lo702 Innkjøps- og forsyningsteori O 12 12
Lo703 Modeller for lager og produksjonsstyring O 12 12
Sø510 Konkurransestrategi O 6 6
Valgbare fag
Lo620 Ruteplanlegging V 6 6
Lo645 Anvendt logistikk V 6 6
Lo955 Forecasting V 6 6
Lo904 Seminarrekke i logistikk O 24 24
Lo910 Proposal O 6 6
Lo950 Mastergradsoppgave O 30 30
Sum 120 30 30 30 30

Mk332 Statistikk II og Lo905 Bruk av statistikkpakker (til sammen 12 studiepoeng) kan ev. erstattes av kurset In730 Utvikling av material- og produksjonsstyringssystemer (12 studiepoeng)

NB! studenter fra kategori 2 må bytte ut Lo704 Modellering i logistikk, og valgfag med Lo705 Styringsmodeller i logistikk for masterstudenter og Lo710 Verdikjedeanalyse for masterstudenter.

Tilbake