Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
1-årig grunnstudium i informatikk

Studiets lengde:

1 år

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse

Studiets hensikt, overordnede mål:

Dette studietilbudet gir en solid innføring i primære emner innen informasjonsteknologi (IT). Første semester vil gi innføring i hvordan IT-systemene er satt sammen og hvordan man utvikler dataprogram og god design av brukertjenester. Med denne bakgrunn vil andre semester gi mer programmeringsopplæring i databaseteknologi og mulighet til fordypning etter eget ønske. Med fullført studium vil en kunne fungere som en meget anvendelig IT-ressursperson i det offentlige og private, i IT-opplæringsinstitusjoner, eller som medarbeider i en IT-avdeling.

Kompetanse:

Studiet kan benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier, men kan også være spesielt nyttig for generell kompetanseheving. Det kan også brukes som påbyggingsstudium i informatikk for studenter ved andre studier ved høgskolen. Etter fullført årsstudium velger flere å søke opptak på det 3-årig bachelorstudiet. Dette vil da normalt kunne fullføres på 2 år.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
In105 Menneske-maskin kommunikasjon O 12 12
In150 Programmering O 12 12
In115 Nettverksdrift O 12 6 6
In135 Datamodellering og databaser O 12 12
Valgbare fag
In151 Programmeringspraksis V 12 12
In160 Videregående programmering V 12 12
Lo205 Elektronisk handel V 12 12
Sum 60 30 30

Valgfag må tas blant våre kurs i informatikk og matematikk (In102 ikke medregnet). Anbefalte valgfag er listet opp.

Tilbake