Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden


Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år
H V H V
Lo704 Matematisk modellering i logistikk O 6 6
Lo703 Modeller for lager og produksjonsstyring O 12 12
Sø510 Konkurransestrategi O 6 6
Valgbare fag
In725 Prosjektstyring V 6 6
In730 IT-basert produktlogistikk V 12 12
In760 Modellering av forretningsprosesser V 6 6
Lo620 Ruteplanlegging V 6 6
Lo705 Styringsmodeller i logistikk for masterstudenter V 12 12
Lo955 Forecasting V 6 6
In740 Heuristiske Optimeringsmetoder V 12 12
In750 IT strategi – IT ledelse V 12 12
In770 Robuste System V 12 12
Lo904 Seminarrekke i logistikk O 24 24
Lo910 Proposal O 6 6
Lo950 Mastergradsoppgave O 30 30
Sum 120 30 30 30 30

In770 Robuste og sikre system gis ikke våren 2004.
IFI tar sikte på å gi de fleste kurs hvert år, men tilbudet kan variere etter interesse og muligheter. I andre studieår tas seminar, proposal og mastergradsoppgave på samme vilkår som for masterstudiet i logistikk forøvrig.

Tilbake