Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
½-årig påbygging i statsvitenskap/administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studiets lengde:

1/2 år

Opptakskrav:

Opptak til studiet forutsetter fullført årsstudium i statsvitenskap.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet skal gi utdypet kjennskap til og forståelse av hovedområder som ble tatt opp på årsstudiet. I tillegg har studiet som særlig mål å gi trening i planlegging og gjennomføring av et selvstendig arbeid.

Kompetanse:

Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Studentene kan etter fullført bachelorgrad søke opptak på mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det er også mulig å søke opptak på mastergrad i Sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og på mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Trondheim, men det kreves da at studentene avlegger en ekstra prøve.


Studiets oppbygging og organisering:

Eksamen består av en skriftlig prøve på 8 timer samt en semesteroppgave. Oppgaven skal skrives over et selvvalgt tema. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder. Innleveringsfristen blir gjort kjent ved semesterstart. Ved beregning av karakteren teller semesteroppgaven 1/3 og skriftlig eksamen 2/3.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Sv310 1/2-årig påbyggingsstudium i statsvitenskap O 30 30
Sum 30 30

Sv310 inneholdet følgende emner:
-Komparativ politikk
-Internasjonal politikk
-Offentlig politikk og administrasjon
-Semesteroppgave

Tilbake