Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal

Studiets lengde:

1 år (deltid)

Opptakskrav:

Bachelor i sykepleie /Offentlig godkjente sykepleiere.

Tid:


Deltid over 1 år. Første oppstart vårsemester2004.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet skal gi sykepleiere kompetanse i dokumentasjon av helsehjelp og selvstendig virksomhet i en felles pasientjournal.
Det skal bidra til forståelse for sykepleiefagets betydning og hvordan sykepleien kommer til uttrykk i den elektroniske pasient journal, samt hvordan det faglige grunnlaget sammen med ulike rammebetingelser har innvirkning på dokumentasjon av helsehjelp.

Studiet skal bidra til å fremme kvalitet, sikkerhet og kontinuitet i dokumenteringen av helsehjelp for pasienten.


Arbeids- og undervisningsform:

Studiet er organisert som deltidsutdanning over to semestre. Studiet starter med et to-dagers innføringskurs ved Høgskolen i Molde 826. og 27. januar), men er ellers nettbasert ved bruk av Class Fronter som nettlæringsverktøy.Studiets oppbygging og organisering:

Kurs 1: Faglige, etiske og juridiske føringer for sykepleieres dokumentasjon.– 10 studiepoeng
Kurs 2: Den integrerte elektroniske pasientjournalen – 5 studiepoeng
Kurs 3:Ulike modeller og metoder for dokumentasjon av sykepleiei den elektroniske pasientjournalen – 15 studiepoeng
For detaljert opplysninger og innhold, litteratur og organisering m.m. klikk her.


Tilbake