Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
HELSEFAG

Studiets oppbygging og organisering:

Institutt for helsefag tilbyr følgende studier:

1. Bachelorstudium i sykepleie - 180 studiepoeng*(ECTS)
- Heltidsstudium - 3 år. Opptak to ganger i året både i januar og august – studiested Molde med praksisstudier både i Molde/Romsdal og Kristiansund/Nordmøre.
- Deltidsstudium - 4,5 år. Opptak annet hvert år, neste opptak er høsten 2004. Studiested Kristiansund med praksisstudier i Kristiansund/ Nordmøre. Enkelte praksisstudier kan bli lagt utenfor Nordmøre. Studiet er delvis nettbasert.

2. Bachelorstudium i vernepleie - 180 studiepoeng (ECTS)
- Heltidsstudium - 3 år. Opptak av hver høst. Studiested Molde - praksisstudier i hele fylket.

3. Videreutdanning i psykisk helsearbeid - 60 studiepoeng (ECTS)
- Deltidsstudium over 2 år i Molde og i Ålesund. Opptak annet hvert år, neste opptak er høsten 2004.

4. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg - 60 studiepoeng (ECTS)
- Deltidsstudium over 2 år. Opptak annet hvert år, neste opptak er høsten 2003.

5. Videreutdanning i nevrologisk sykepleie – 30 studiepoeng (ECTS)
- Deltidsstudium over 1 år. Opptak hvert år.

6. Sykepleie og dokumentasjon i pasientjournalen – 30 studiepoeng (ECTS)
- Nettbasert deltidsstudium over 1 år. Første opptak i løpet av vårsemester 2004

* 3 studiepoeng =tilsvarer 1 vekttall i tidligere gradsystem. Dvs 180 studiepoeng = 60 vekttallTilbake