Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Spesialiseringsretning logistikk

Studiets oppbygging og organisering:

Studenter som ønsker denne spesialiseringsretningen, bør ta faget In150 Programmering som valgfag i 3. semester og fagene Lo200 Industriell kjøpsadferd og Lo601 Beslutninger under usikkerhet som valgfag i 4. semester.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Lo501 Styringsmodeller i logistikk I O 12 12
Lo505 Innkjøpsledelse O 6 6
Lo510 Verdikjedeanalyse O 6 6
Lo525 Kvalitetsledelse O 6 6
Lo205 Elektronisk handel O 12 12
Lo605 Case og metode i markedsundersøkelser O 12 12
Valgbare fag
Bø520 Strategi og ledelse V 6 6
Lo200 Industriell kjøpsadferd V 6 6
Lo600 Simulering av logistikksystemer V 6 6
Lo645 Anvendt logistikk V 6 6
Sum 60 30 30

Lo205 Elektronisk handel kan byttes ut med kombinasjonen Lo530 Distribusjonsplanleggings og Tr610 Godstransport.
Det er anbefalt å velge et valgfag fra listen, men man kan i tillegg velge et valgfag fra bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 4. semester. Enkelte kurs fra studiet i transportøkonomi og logistikk kan også være aktuelle dersom nødvendige forkunnskaper er tilstede.

Tilbake