Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Spesialiseringsretning informatikkFagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
In105 Menneske-maskin kommunikasjon O 12 12
In150 Programmering O 12 12
In135 Datamodellering og databaser O 12 12
In151 Programmeringspraksis O 12 12
Valgbare fag
Vf 3 Valgfag 3. år V 6 6
Sum 60 30 30

Se valgfagsliste under bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Vi anbefaler studenter som vil ta spesialiseringsretningen i informatikk om å ta kurset In150 Programmering i 3. semester, da dette vil øke mulighetene for å velge andre informatikkurs 3. året. Studenter som har tatt kurset In150 i 3. semester, må erstatte kurset In150 med et annet valgfag i 5. semester. Spesialiseringsretningen kan med fordel kombineres med å velge kurs innen elektronisk handel eller logistikk. Det er også mulig å velge en kombinasjon med matematiske kurs for de som er spesielt interesserte. I tillegg vil studenter som velger en spesialisering i informatikk, kunne søke opptak på vårt 2-årige masterstudium i logistikk/ industriell informatikk og få spesielt gode forutsetninger for å gjennomføre et slikt studium. Vi viser ellers til våre studier i informatikk (se egen omtale).

Tilbake