Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Spesialiseringsretning kunnskapsledelse og innovasjonFagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Ad505 Kunnskap og organisasjonslæring O 15 15
Ad602 Kunnskapsflyt i regional utvikling O 15 15
Ad615 Entreprenørskap, innovasjon og teknologi O 15 15
Ad620 Etikk O 6 6
Ad625 Prosjektoppgave O 9 9
Sum 30 30

Studenter som velger denne spesialiseringsretningen anbefales å ta valgfaget Sv120 Politisk teori i 3. semester og Sv203 Organisasjonsteori og offentlig politikk i 4. semester.

Tilbake