Studiehåndbok 2013/2014

Du er her: Studietilbud / Logistikk

Logistikk

EVM705 Event Economics (see english version)
EVM710 Event Logistics (see english version)
EVM720 Event Organization (see english version)
EVM730 Applied Event Management (see english version)
EVM740 Event Tourism (see english version)
EVM810 International Module (see english version)
EVM950 Master's Degree Thesis (see english version)
LOG205 Elektronisk handel
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse
LOG501 Styringsmodeller i logistikk I
LOG502 Styringsmodeller i logistikk Ia
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling
LOG510 Verdikjedeanalyse
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN
LOG530 Distribusjonsplanlegging
LOG540 Prosjektledelse
LOG610 Internasjonal logistikk
LOG640 Anvendt logistikk
LOG707 Fundamentals of logistics
LOG708 Applied Statistics with SPSS
LOG711 Supply Chain Management 1
LOG713 Models for Production Management
LOG715 Business cases in SCM
LOG716 Mathematical Modelling in Logistics
LOG720 Management of value systems
LOG722 Inventory Management
LOG723 Downstream Off-shore Logistics
LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics
LOG765 Project Planning and Control
LOG766 Project Management Cases
LOG770 Cost Engineering in Projects
LOG820 Vehicle Routing
LOG904 Seminars in Logistics
LOG950 Master's Degree Thesis
LOG951 Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis
LOG952 Masters`s Degree Thesis
PET100 Olje- og gassmarkedet
PET300 Innføring i HMS-ledelse
PET400 Olje- og gassteknologi
PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
PET600 Bacheloroppgave
SCM110 Introduksjon til SCM og logistikkteknologi
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
SCM300 Survey Design
SCM400 Utplassering i bedrift
SCM410 Utvekslingssemester
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder
SCM702 Purchasing and Supply Theory
SCM705 Cost Management in SC
SCM710 Contract Law
TRA310 Transportøkonomi
TRA320 Transport and Tourism
TRA410 Transport, lokalisering og økonomisk utvikling
TRA411 Transportation Infrastructure Assessment
TRA420 Godstransport og lagerteknologi
TRA500 Europeisk transportpolitikk
TRA700 Transportation Infrastructure Assessment
TRA705 Urban Freight Logistics
TRA740 Innføring i samferdsel (TØI-kurset)
TRA750 Innføring i by- og kollektivtransport
TRA816 Maritime Transportation
TRA820 Air Transport Economics
TS20111 Sjøtransport