Studiehåndbok 2014/2015

Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag. Bachelor, masterprogram og videreutdanninger

Helse- og sosialfag. Bachelor, masterprogram og videreutdanninger

Bachelor i sykepleie
Bachelor i vernepleie
Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper
Aldring og eldreomsorg
Psykisk helsearbeid
Omsorg ved alvorlig sykdom og død
Psykososialt arbeid med barn og unge
Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet