Studiehåndbok 2014/2015

Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag. Studiepoenggivende videreutdanninger

Helse- og sosialfag. Studiepoenggivende videreutdanninger

Tverrprofesjonelt samarbeid (koordinering)
VIVO I - Utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser
VIVO II - Behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser
VIVO III - Klinisk bruk av HCR-20-Versjon3
Trygg legemiddelhåndtering
Praksisveiledning
Kunnskapsbasert praksis