Studiehåndbok 2004/2005

Du er her: Studietilbud / Jus

Jus

Ju203 Idrettsjus
Ju215 Forvaltningsrett
Ju301 Rettslære I
Ju400 Skatterett I
Ju520 Skatterett II
Ju530 Rettslære II
Ju605 Arbeidsrett