Studiehåndbok 2004/2005

Du er her: Studietilbud / Idrettsfag

Idrettsfag

Id100 Idrettens organisering
Id101 Prestasjonspsykologi I
Id200 Treningslære I
Id300 Treningslære II
Id301 Prestasjonspsykologi II
Id400 Treningslære III
Id600 Prosjektoppgave
Id601 Prestasjonspsykologi III