Studiehåndbok 2004/2005

Du er her: Studietilbud / TRANSPORTØKONOMI OG LOGISTIKK

TRANSPORTØKONOMI OG LOGISTIKK

Årsstudium i elektronisk handel og innkjøpsledelse
Bachelorgradsstudium i internasjonal logistikk
Bachelorgradsstudium i petroleumslogistikk
Bachelorgradsstudium i transportøkonomi og logistikk
Master of Science in Logistics
Videreutdanning i logistikk og forsyning