Studiehåndbok 2005/2006

Du er her: Studietilbud / Jus

Jus

JUR203 Idrettsjus
JUR215 Forvaltningsrett
JUR400 Skatterett I
JUR500 Velferdsrett
JUR510 Rettslære (revisorstudiet H2005)
JUR520 Skatterett II
JUR530 Rettslære
JUR605 Arbeidsrett