Studiehåndbok 2005/2006

Du er her: Studietilbud / ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Årsstudium i bedriftsøkonomi
Bachelorgradsstudium i revisjon
Bachelorgradsstudium i økonomi og administrasjon
Høgskolekandidatstudium i regnskap (regnskapsførerautorisasjon)
Høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon
Videreutdanning i revisjon