Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Logistikk / Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Høye transport- og råvarekostnader kombinert med et høyt lønnsnivå gjør at norske bedrifter må tenke annerledes for å hevde seg i konkurransen med internasjonalt næringsliv. Satsing på gode logistikkløsinger er en av de viktigste faktorene for å sikre bedriftenes konkurranseevne.

Analyser av norsk næringsliv tyder på at norske bedrifter har høye logistikkostnader sammenlignet med konkurrerende land. Dette skyldes delvis at vi har lang veg til råvare- og sluttkundemarkedene. Avstandene fører til høye transportkostnader, derfor er det mye å hente i form av effektivisering av verdikjedene.

Jobbmuligheter:

Logistikkutdanningen ved HiMolde gjør deg svært attraktiv på jobbmarkedet. Behovet for ledere med logistikkompetanse er raskt voksende, og våre studenter er etterspurt både i små og mellomstore bedrifter og i store internasjonale konsern.

Studiet kvalifiserer for jobber innen:

  • Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM)
  • Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser
  • Lagerstyring
  • Befraktning
  • Transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog, bil etc.
Hvorfor Høgskolen i Molde:

HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk.

Studiets faglige innhold

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon. Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du enten ta ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner, utplassering i bedrift eller offentlig etat, eller velge mellom et bredt spekter av valgfag hos oss.

Videre studier/utenlandsopphold

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke masterstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk.