Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Logistikk / Bachelor i petroleumslogistikk

Bachelor i petroleumslogistikk

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Utvinningen av olje og gass er i dag spredt langs hele norskekysten. Det er store kostnader knyttet til drift på sokkelen. Logistikk er et viktig satsingsområde for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Studiet i petroleumslogistikk er bygd opp etter de kompetansebehovene som olje- og gassektoren har.

Siden studiet er lagt til Kristiansund og nært Vestbase vil studentene få en unik mulighet til å knytte kontakt med sentrale offshore- og logistikkbedrifter.

Jobbmuligheter:

Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med følgende:

  • Større logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass
  • Forhandling og innkjøp av varer og tjenester
  • Utvikling av leverandørkjeder
  • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold
  • Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester
  • Offentlig forvaltning knyttet til logistikk
  • Helse, miljø og sikkerhet
Hvorfor Høgskolen i Molde:

HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk.
Studiet i petroleumslogistikk er bygd opp etter de behovene som olje- og gassektoren selv har for kompetanse. Siden studiet er lagt til Kristiansund og nært Vestbase vil studentene få en unik mulighet til å knytte kontakt med sentrale offshore- og logistikkbedrifter.

Studiested Kristiansund
Studiet er lagt til Kristiansund, siden det er en viktig lokasjon med hensyn til basefunksjoner og forsyninger til olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Aktiviteten i Nordsjøen flyttes stadig lenger nordover, og med utbygging og drift av felt som Draugen, Ormen Lange og Kristin, har Kristiansund forsterket sin stilling som baseby.

Videre studier/utenlandsopphold

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke masterstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk.