Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse / realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Logistikk / Bachelor i internasjonal logistikk (Ålesund)

Bachelor i internasjonal logistikk (Ålesund)

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Norske eksportbedrifter har i utgangspunktet et handikap ved at vegen til markedene som regel er lang. På det europeiske markedet skal våre bedrifter konkurrere med bedrifter som kanskje bare ligger en times biltur unna sin kunde. En produsent hjemmehørende på den norske vestkysten må levere den samme varen, med samme presisjon, uten noe tillegg i pris! Utfordringen ligger i å være best på logistikk!

Studiet retter seg mot kompetansebehovene innen den eksportrettede industrien. Hovedfokuset i studiet er internasjonal logistikk og logistikkutfordringer knyttet til utgående logistikk, med vekt på bransjer som fiskeri, oppdrett og møbel. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolen i Ålesund

Jobbmuligheter:

Studiet kvalifiserer til jobber innen:

  • Innkjøps- og forsyningsledelse
  • Salgs- og markedsføringsaktiviteter
  • Logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon
Hvorfor Høgskolen i Molde:

HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk.

Studiets faglige innhold

Studietilbudet vil inneholde innslag fra logistikk, internasjonal økonomi, transport, finansiering, valuta og EU/EØS-relaterte problemstillinger. Bachelorstudiet i internasjonal logistikk er lagt til Ålesund, siden denne regionen representerer et viktig tyngdepunkt i norsk eksportrettet næringsliv.

Videre studier/utenlandsopphold

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke masterstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk.