Studiets lengde:
2 år
Studiepoeng:
120 ECTS
Opptakskrav:
Bachelorgrad
Søknadsfrist:
15. april 2013 (norske søkere med norsk utdanning)
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
15. august 2013


Du er her: Studietilbud / Logistikk / Master of Science in Logistics

Master of Science in Logistics

Sist publisert av , 15. mars 2013

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er den mest sentrale høyere utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr utdanning innenfor logistikk og Supply Chain Management (SCM) på bachelor-, master- og doktorgradsnivå

Logistikk og SCM dreier seg om organiseringen og flyt av produkter, tjenester og informasjon fra råvarer til sluttbruker og bygger derfor på et spekter av fagdisipliner slik som økonomi, informasjons og kommunikasjonsteori, administrasjon og ledelse og benytter seg av kvantitative teknikker baser på matematikk, operasjonsanalyse, økonometri og statistikk.

HiMolde tilbyr et 2-årig internasjonalt MSc program i logistikk og SCM for både norske og utenlandske studenter. De utenlandske studentene må vanligvis finansiere oppholdet selv med en sum tilsvarende det en norsk student får fra Statens Lånekasse for hvert akademiske år. Et begrenset antall utenlandske studenter kan få stipend for et tilsvarende beløp gjennom Den norske regjerings kvoteprogram. Slike stipend tildeles i samarbeid med våre utenlandske partnere i Afrika, Asia og Russland. Undervisningsspråket er engelsk.

Det er to spesialiseringsretninger innenfor dette masterprogrammet.

  1. Operations Management (OM): Denne varianten legger vekt på planlegging av produksjon, transport, lagerstyring og distribusjon. Denne varianten bruker mye kvantitative metoder.
  2. Suply Chain Management (SCM): Denne varianten vektlegger kunnskap om og forståelse for strategiske prosesser og beslutninger i et firma knyttet til logistikk og SCM. Inter-organisatoriske temaer som innkjøp og koordinering av og konflikter i verdikjeder blir vektlagt.

Studiet undervises i sin helhet på engelsk, og studenter som besvarer alle eksamener og skriver sin hovedoppgave på engelsk vil få tittelen Master of Science in Logistics. Velger man å skrive masteroppgaven på norsk vil man få tildelt graden Master i Logistikk. Relevante emner fra andre studieprogram kan etter søknad inngå i Master of Science - graden, selv om de er gjennomført på norsk.

For søknad om opptak for norske studenter, se https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=him

Videre studier/utenlandsopphold

Etter gjennomført masterstudium i logistikk vil ferdige kandidater kunne søke om å få starte på et 3-årig doktorgradsprogram ved HiMolde, eventuelt ved andre relevante doktorgradsprogram i inn- eller utland.