Studiets lengde:
2 år deltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
GENS
Søknadsfrist:
Vil bli kunngjort
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
Vil bli kunngjort


Du er her: Studietilbud / Logistikk / Årsstudium i petroleumslogistikk (Ikke opptak høsten 2013)

Årsstudium i petroleumslogistikk (Ikke opptak høsten 2013)

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Årsstudiet i petroleumslogistikk er et deltidsstudium som går over to år. Studiet er samlingsbasert for å gjøre det mulig å kombinere arbeid og studier på en mest mulig effektiv måte. Studiet er en integrert del av bachelorstudiet i petroleumslogistikk. Utvinningen av olje og gass er i dag spredt langs hele norskekysten. Logistikkoperasjonene er svært komplekse, samtidig som kostnadskontroll er viktig innen petroleumssektoren. Logistikk er et viktig satsingsområde for å utnytte ressursene bedre og holde kostnadene nede.

Studiested Kristiansund
Studiet er lagt til Kristiansund, siden det er en viktig lokasjon med hensyn til basefunksjoner og forsyninger til olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Aktiviteten i Nordsjøen flyttes stadig lenger nordover, og med utbygging og drift av felt som Draugen, Ormen Lange og Kristin, har Kristiansund forsterket sin stilling som baseby.

Jobbmuligheter:

Studiet gir grunnlag for å kunne jobbe med følgende problemstillinger:

  • Ledelse og gjennomføring av logistikkprosjekter
  • Forhandling og innkjøp av varer og tjenester
  • Ledelse av logistikkoperasjoner på forsyningsbaser og plattformer
  • Helse, miljø og sikkerhet
Hvorfor Høgskolen i Molde:

Høgskolen i Molde er det ledende nasjonale utdannings- og forskningsmiljøet innen logistikk. Som student får du tilgang til forskningsbasert kunnskap på internasjonalt nivå. Studiet er bygd opp etter de behovene som olje- og gassektoren selv har for kompetanse. Siden studiet er lagt til Kristiansund og nært Vestbase vil studentene få en unik mulighet til å knytte kontakt med sentrale offshore- og logistikkbedrifter.

Videre studier/utenlandsopphold

Fullført årsstudium gir generell studiekompetanse, og dermed rett til å søke opptak på de fleste studier ved universiteter og høgskoler i Norge. Du kan oppnå bachelorgrad i petroleumslogistikk på bare to år siden årrstudiet i petroleumslogistikk inngår som en del av bachelorstudiet.