Studiets lengde:
Deltid over 3 år
Studiepoeng:
90
Opptakskrav:
Fullført bachelorgrad eller tilsvarende høgskole/universitetsutdanning av minst 3 års varighet innen logistikk, økonomi-administrasjon, informatikk eller lignende, samt minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
Søknadsfrist:
15 april 2013
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Logistikk / Erfaringsbasert masterstudium i logistikk

Erfaringsbasert masterstudium i logistikk

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013
Søknad om opptak til studiet: Trykk her!

Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. I arbeidet med masteroppgaven inngår det et fem-dagers kurs i forskningsmetode.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning til en mastergrad.

Jobbmuligheter:

Studiet kvalifiserer for lederstillinger i bedrifter og organisasjoner hvor logistikk er en sentral problemstilling.

Studiets faglige innhold

Læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal kandidaten

  • Ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i logistikk.
  • Kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet.
  • Kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til effektivisering av verdikjeden innenfor virksomhetens strategiske mål.
  • Kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet.
Videre studier/utenlandsopphold

Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD studier i Norge og utlandet.