Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
August 2013


Du er her: Studietilbud / Økonomi / Bachelor i økonomi og administrasjon (Siv.øk. 1. avdeling)

Bachelor i økonomi og administrasjon (Siv.øk. 1. avdeling)

Sist publisert av , 05. mars 2013

Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet. Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen. Etterspørselen etter denne type kompetanse er alltid stor i næringsliv og offentlig forvaltning. Med de ulike spesialiseringsretningene i det tredje studieåret vil du kunne skreddersy utdanningen slik du selv
ønsker den.

Jobbmuligheter:

Studiet er allisdig og kvalifiserer blant annet for jobber innen innkjøp, salg og markedsføring, personalledelse, økonomistyring og regnskap. Øk.adm-studenter får jobber i det private næringsliv, innen produksjon, handel, bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, og en rekke andre bransjer i inn- og utland. I tillegg er jobbmulighetene i offentlig sektor gode.

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Høgskolen i Molde har et av de mest komplette økonomimiljøene i Norge med bachelor- og masterstudier innen alle våre fagområder og med doktorgrad i logistikk. Vi har både bredde og dybde innen de viktigste økonomifagene. Som student hos oss får du derfor tilgang til et av de mest spennende studiestedene i Norge innen økonomi.

Studiets faglige innhold

Studiet omfatter fag som bedriftsøkonomi, regnskap, økonomistyring, investering, finansiering, samfunns-økonomi, organisasjonsteori og administrasjon.

Skreddersy din egen bachelor
HiMolde gir studentene mulighet til å komponere sin egen øk.adm-variant, og i det tredje studieåret kan du velge blant følgende spesialiseringer:

  • Logistikk
  • Organisasjon og ledelse
  • Regnskap og revisjon
  • Økonomisk styring
  • Juss
  • Informasjonsbehandling
  • Innovasjon og entreprenørskap

Studentutveksling og internasjonalisering

I det 4. semesteret kan du ta et semester som utvekslingsstudent i et europeisk land. HiMolde har blant annet en samarbeidsavtale som gjør at studentene kan velge å ta det tredje studieåret ved Dublin Business School.

Videre studier/utenlandsopphold

Studenter som fullfører dette studiet, vil være kvalifiserte til å søke det nye masterstudiet i økonomi og administrasjon *) (Siviløkonomstudiet), masterstudiet i logistikk eller masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk

*) Ny master i økonomi og administrasjon
HiMolde arbeider med å starte opp et eget masterstudium i økonomi og administrasjon. Dette vil bli kunngjort på www.himolde.no så snart dette er klart.

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513