Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
August 2013


Du er her: Studietilbud / Økonomi / Bachelor i regnskap og revisjon

Bachelor i regnskap og revisjon

Sist publisert av , 05. mars 2013

Revisorstudiet er et yrkesrettet studium som skal forberede studentene til en yrkeskarriere innen revisjon, regnskap og økonomistyring.

Jobbmuligheter:

Studiet gir deg kompetanse for stillinger både i revisjonsbransjen, skatteetaten og økonomifunksjoner i privat og statlig virksomhet. Som registrert revisor kan du starte egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet.

Er du godkjent revisor, får du også automatisk autorisasjon som regnskapsfører dersom du søker om dette. For å bli registrert revisor kreves bestått treårig revisorutdanning med karakteren C eller bedre i fagene finansregnskap, rettslære, revisjon og skatterett i studiets siste år. For øvrig gjelder samme karakterkrav som for økonomisk-/administrativt studium. I tillegg må du ha tre års variert praksis.Tilgangen på gode regnskaps- og revisjonsstudenter har gjort at flere nasjonale bedrifter har valgt å legge sine regnskapsenheter til Molde.

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Høgskolen i Molde har et av de mest komplette økonomimiljøene i Norge med bachelor- og masterstudier innen alle våre fagområder og med doktorgrad i logistikk. Vi gir deg bredde og dybde innen de viktigste økonomifagene. Revisorutdanning har vi gitt siden midten av 70-tallet, og våre ferdigutdannede revisorer finner du i mange revisjonsfirmaer over hele landet.

Studiets faglige innhold

Studiets tre første semester har tilnærmet samme innhold som bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon, mens vi i de tre siste semestrene fokuserer på finansregnskap, rettslære, revisjon og skatterett, som alle er helt sentrale fag for den eksterne revisor.

Videre studier/utenlandsopphold

Bestått 3-årig regnskap- og revisjonsutdanning med særskilte karakterkrav nevnt overfor, gir også adgang til mastergradsstudium ved Norges Handelshøyskole NHH og Handelshøyskolen BI. Bestått mastergradsstudium med særskilte krav til karakternivå og 3 års variert praksis i revisjon gir rett til bevilling som statsautorisert revisor.

Ny master i økonomi og administrasjon
HiMolde arbeider med å starte opp et eget masterstudium i økonomi og administrasjon. Dette vil bli kunngjort på www.himolde.no så snart dette er klart.

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513