Studiets lengde:
1 år
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Informatikk / Årsstudium i IT

Årsstudium i IT

Sist publisert av , 26. mars 2013

Dette studiet gir deg en innføring i alle sider av moderne databehandling. Ved å forstå teknologien vil du se mulighetene og begrensningene. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle og forbedre arbeidsoppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy slik at du selv kan utvikle enkle datasystemer.

Les mer om studiet på HiMoldeX.no.

Med fullført studium vil du kunne fungere som IT-ressursperson i offentlig og privat sektor, i IT-opplæringsinstitusjoner eller som medarbeider i en IT-avdeling.

Videre studier/utenlandsopphold

Etter fullført årsstudium velger flere å søke opptak på det 3-årige bachelorstudiet innen økonomi og administrasjon. Studiet kan benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier, men kan også være nyttig for generell kompetanseheving. Det kan også brukes som påbyggingsstudium eller spesialisering for studenter ved andre studier.