Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse .Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Juss og samfunnsfag / Bachelor i juss og administrasjon

Bachelor i juss og administrasjon

Sist publisert av , 05. mars 2013

Samfunns- og næringslivet blir i økende grad lovregulert, noe som øker samfunnets behov for juridisk kompetanse. Dette er forsterket gjennom internasjonale forpliktelser. Ved å kombinere juss, statsvitenskapelige og administrative fag, får du en allsidig og bred grunnutdanning som gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold i samfunn, organisasjoner og politikk.

Les mer om samfunnsfagsstudiene her.

Jobbmuligheter:

Utdanningen kvalifiserer for arbeid både innen offentlig og privat sektor. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningsarbeid. Studiet gir også gode forutsetninger for stillinger
som innebærer informasjon og samfunnskontakt

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Høgskolen i Molde ønsker å gi studentene en best mulig plattform, enten de ønsker å gå rett ut i jobb eller ta videre studier. Dette gjenspeiles i måten juss og administrasjonsstudiet er lagt opp på, med vekt på dialog mellom lærer og student og sterk kobling mellom teori og praksis. Høgskolen i Molde har i tillegg lagt stor vekt på å tilby studentene så godt læringsog arbeidsmiljø som mulig.

Studiets faglige innhold

Bachelorstudiet i juss og administrasjon er organisert som et eget tre-årig løp, men du kan også kvalifisere til graden ved å ta årstudiene i statvitenskap og juss, i valgfri rekkefølge, for så å ta det felles tredje året i studiet. Studiet gir grunnleggende kunnskaper i juss, statsvitenskap og organisasjonsteori, samt i samspillet mellom juss, politikk og organisasjon. Det tas utgangspunkt i et globalt perspektiv der det blir lagt særlig vekt på endring i politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser. Studiet vil også gi en innføring i juridisk og samfunnsvitenskapelig metode.

Videre studier/utenlandsopphold

Med en bachelorgrad kan du søke opptak til masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler.