Studiets lengde:
1 år
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Juss og samfunnsfag / Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap

Sist publisert av , 05. mars 2013

Les mer om samfunnsfagsstudiene her.

Samfunnet er komplekst, og det er viktig at vi kan forstå, analysere og treffe gode beslutninger. Dette gjelder i politikken, i organisasjoner og for ledere i næringslivet og i offentlig virksomhet.

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Det legges stor vekt på dialog mellom lærer og student og sterk kobling mellom teori og praksis. I metodekurset vil studentene få benytte ulike analyseverktøy til å forske på konkrete problemstillinger.

Studiets faglige innhold

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om og forståelse for politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan ulike aktører deltar i politikken. Studiet gir deg også en innføring i ulike institusjoners oppbygging og virkemåte, samt i samfunnsvitenskapelig metode.

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet egner seg godt for studenter som tar sikte på en bachelorgrad i juss og administrasjon i Molde eller statsvitenskap ved andre høgskoler og universiteter. Studiet egner seg også som etter- og videreutdanning for tilsatte i offentlig eller privat virksomhet. Studiet er f.eks. godkjent som 1-årig videreutdanning for lærere. Ønsker du å bli journalist, anbefaler vi en kombinasjon av statsvitenskap og medieutdanning.