Studiets lengde:
1 år
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Juss og samfunnsfag / Årsstudium i juridiske fag (juss)

Årsstudium i juridiske fag (juss)

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. april 2013

Behovet for juridisk kompetanse er til stede i nær sagt alle deler av offentlig sektor, i private bedrifter og organisasjoner. Som saksbehandler i en kommune, ansatt i helsesektoren, personalleder i privat sektor og lignende, har du behov for kunnskap om rettsregler og hvordan du anvender disse på konkrete problemstillinger.

Les mer om samfunnsfagsstudiene her.

Studiets faglige innhold

Studiet skal gi kunnskap om juridisk metode og hvordan løse rettslige problemstillinger.
Studiet består av følgende selvstendige moduler:

  • Modul 1. JUR215 Forvaltningsrett
  • Modul 2. JUR500 Velferdsrett
  • Modul 3. JUR605 Arbeidsrett
  • Modul 4. JUR535 Rettslære
  • Modul 5. JUR420 Kommunalrettslige emner

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet er en selvstendig kompetansegivende årsenhet i juridiske fag, men kan også benyttes som del av bachelorstudiet i juss og administrasjon ved Høgskolen i Mold eller andre universitet og høgskoler.