Studiets lengde:
2 år
Studiepoeng:
120
Opptakskrav:
Bachelorgrad. For å få siv.øk.tittel er opptakskravet bachelor i øk.adm.
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Juss og samfunnsfag / Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Sist publisert av , 05. mars 2013
Søknad om opptak til studiet: Trykk her!

Mer enn noen gang preges næringslivet, offentlig forvaltning og sivile organisasjoner av endring og omstilling, som fusjoner, endrede ledelsesformer, lovendringer, endrede markedsbetingelser etc. En vesentlig utfordring for både ledere og ansatte er å forstå hvorfor det er slik og samtidig kunne etablere strategier for hvordan endringene kan utnyttes til fordel for egen organisasjon.

Ideen bak studiet er at lederutfordringer må sees i sammenheng med de endringene som skjer i samfunnet og i organisasjoner. Studiet skal gi deg bedre analytiske verktøy til å forstå slike endringer. Det er et mål at denne kompetansen skal kunne brukes konstruktivt i forbindelse med faktiske endringsprosesser

Les mer om samfunnsfagsstudiene her.

Jobbmuligheter:

Studiet kvalifiserer for jobber innen:

  • Analyse- og utredningsavdelinger i større organisasjoner
  • Næringsliv og offentlig forvaltning
  • Undervisning og forskning

Masterstudiet er for deg som allerede arbeider eller har ambisjoner om å arbeide som leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent i organisasjoner.

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Ved Høgskolen i Molde har samfunnsfag, organisasjon og ledelse alltid vært viktige utdannings- og forskningsområder. Høgskolens bredde og faglige tyngde innenfor disse områdene vil gi deg den faglige støtte du trenger for å gjennomføre dette studiet. Høgskolens læringsmiljø er basert på tett kontakt mellom studenter og fagpersonale.

Studiets faglige innhold

Foruten mastergradsoppgaven inneholder studiet kurs om organisasjoner i en global verden, sosiologisk og økonomisk organisasjonsteori, ledelsesteori, metode, vitenskapsteori samt valgfrie emner. Studiet er tverrfaglig på den måten at både økonomiske, sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver på endring tas opp.

Siviløkonom
Har du en bachelor i økonomi og administrasjon fra Molde eller et annet studiested, vil masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse kunne gi deg rett til tittelen siviløkonom