Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013. Evt. 1. mars for søkere med realkompetanse og søknader utenom poengreglene
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie

Sist publisert av , 05. mars 2013

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning.

Jobbmuligheter:

Sykepleiere er ettertraktet i både inn- og utland. Sykepleiere arbeider med både barn, unge, voksne og eldre. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være legemiddelhåndtering, sårstell, pasientundervisning og forebygging. Sykepleiere
samarbeider ofte tverrfaglig med andre yrkesgrupper.

Hvorfor Høgskolen i Molde:

HiMolde har en fullt utstyrt øvingsavdeling og god tilgang på praksisplasser. Sykepleierutdanningen har engasjerte og kunnskapsrike lærere som gir hver enkelt student tett oppfølging.

Studiets faglige innhold

Sykepleierutdanningen er sammensatt av teori- og praksisstudier. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier og praksisstudier. Utdanningen har fokus på forskningsbasert og praksisnær undervisning.
Teoristudiene omfatter sykepleiefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner. Sykepleieteori, hygiene, sykdomslære, psykologi, sosiologi og helsejuss er noen av undervisningstemaene.

Praksisstudier i

  • Sykehjem og omsorgssenter
  • Medisinsk og kirurgisk avdeling
  • Hjemmesykepleie
  • Psykisk helsearbeid
  • Folkehelsearbeid

Les hele fagplanen for studiet her: http://www.himolde.no/db/28/3736.pdf

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI318

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet gir grunnlag for å ta videreutdanning innen en rekke områder. Høgskolen i Molde tilbyr flere helsefaglige videreutdanninger og et masterstudium i helse- og sosialfag.

Egen studiegruppe med utvidet undervisningstilbud i Kristiansund
Studiegruppe Kristiansund får deler av undervisningen tilrettelagt i Kristiansund. Praksisstudiene vil skje i Kristiansund og på Nordmøre. Videre vil både opplæring i øvingsavdeling, noe veiledning, eksamen og deler av teoriundervisningen foregå i Kristiansund. Undervisningen som gis til samlet kull vil fortsatt foregå i Molde. I første studieår må studentene som tilhører "studiegruppe Kristiansund” være forberedt på å følge undervisning i Molde gjennomsnittlig ca 2 dager pr uke. Senere i studiet vil reisebehovet til Molde bli mindre. Studentene får ikke reisestøtte til fellesundervisningen i Molde.

Les mer om yrket og jobbmuligheter på www.sykepleien.no