Studiets lengde:
1 semester
Studiepoeng:
15
Opptakskrav:
Bachelor i helse- og/eller sosialfag og min. 1 års relevant klinisk praksis
Søknadsfrist:
14. januar 2013
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
12. februar 2013


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Videreutdanning i voldsrisikovurdering

Videreutdanning i voldsrisikovurdering

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER (VIVO I)

Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og helseregion Sør, Ullevål universitetssykehus og Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag. Studietilbudet har vold og utredning av voldsrisiko som hovedfokus. Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Opptak

For å bli tatt opp på studiet kreves minst 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning på høgre nivå. Søkere med 2-årig høgre helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. I tillegg kreves minst ett års klinisk praksis i arbeid med mennesker med psykiske lidelser som har et voldsproblem.

Det kan søkes opptak på grunnlag av realkompetanse. Her vil det bli stilt krav om minimum 5 års relevant yrkespraksis, se presisering foran. Søkere må i tillegg dokumentere at de er i besittelse av nødvendige forkunnskaper til å kunne gjennomføre et studium på dette nivået.

Søknad om opptak skal skje via SøknadsWeb

Mål for studiet

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Målgruppe
Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn og som arbeider med mennesker som har psykiske lidelser og voldsproblem.

For mer informasjon om studiet og opptak, send e-post til post@himolde.no

Studiets faglige innhold

Studiets er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:

Modul 1: Grunnleggende begrep og teori når det gjelder risikoanalyser, aggresjon og voldModul 2: Risikoanalyser - Kliniske metoder og instrumenter.

Det vil bli arrangert 7 dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus i Oslo. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Studentene blir organisert i faste grupper med 4-6 medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Det er lagt opp til samlinger på føkgende tidspunkt vårsemesteret 2013:

  • 12. og 13. februar
  • 19. og 20. mars
  • 9. og 10. april
  • 14. mai (eksamensforberedende seminar)
  • 15. mai eksamen

Les mer om studiets organisering her. (Fra Kompetansesenterets hjemmesider)

Flere detaljer om studiet:

http://himolde.studiehandbok.no/no/content/view/full/13337

Studieplan (pdf)